På veien til lansering av en nasjonal løsning har prosjektet med seg Unit som samarbeidspartner. Unit er Direktoratet for IKT og fellestjenestere i høyere utdanning og forskning.

Prosjektet har etablert en bred sammensatt styringsgruppe og referansegruppe. I prosjektgruppen finner du medarbeidere med ulik kompetanse.

Grafikk spørsmålstegn

Kilde: pixabay.com

Har du behov for å komme i kontakt med oss, håper vi du vil ta kontakt med oss her.