Om prosjektgruppen

Hovedarbeidet utføres av prosjekt- eller arbeidsgruppen. Medarbeiderne i gruppen har bl.a. kompetanse innen IT-utvikling, prosessforbedring, sektorens databasesystemet FS og tjenestedesign.

Unit er ansvarlig for arkitektur, utvikling og sikkerhet i prosjektet og stiller både med en produkteier og bidrar inn i system- og utviklingsteamet.

Prosjektet eies av Prorektor for utdanning ved OsloMet, Nina Waaler. Prosjektleder er Royne Kreutz.

Oss i prosjektet

Prosjektteam per januar 2020

Prosjektteamet per januar 2020

 • Andreas Morland, utvikler
 • Anders Larsen, utvikler
 • Anne Marte Sletto, delprosjektleder system/utvikling
 • Christoffer Hansen, utvikler
 • Frank Bredland, utvikler
 • Lydia Nicolaysen, funksjonell arkitekt
 • Mario Ledinscak, utvikler
 • Nadine Kaiser, delprosjektleder prosess og kommunikasjon
 • Royne Kreutz, prosjektleder
 • Sigrid Kjøbli, tjenestedesigner
 • Sven Petter Myhr Næss, produkteier Unit
 • Wajid Malik, UX-designer

Kontakt

Har du behov for å komme i kontakt med oss, håper vi du vil ta kontakt med oss her.