Prorektor Nina Waaler ved OsloMet – storbyuniversitetet

Prorektor for utdanning, Nina Waaler ved OsloMet – storbyuniversitetet.
Foto: Sonja Balci / OsloMet

Prosjektet Arbeidslivsportalen ble initiert av OsloMet og eies av prorektor for utdanning ved OsloMet, Nina Waaler.

Nina er leder for styringsgruppen som er prosjektets øverste styrende organ.

Medlemmer per november 2019

 • Nina Waaler, OsloMet, Prorektor for utdanning (eier)
 • Marianne Brattland, OsloMet, Studiedirektør (nestleder)
 • Asbjørn Seim, OsloMet, Direktør for digitalisering og infrastruktur
 • Inger-Anne Fånes Sætermo, NTNU, Leder avdeling for utdanningskvalitet
 • Veslemøy Hagen, UiS, Utdanningsdirektør
 • Marianne Øhrn Johannessen, UiA, Fakultetsdirektør
 • Are Turmo, NHO, Kompetansedirektør
 • Runar Nygård, KS, Avdelingsdirektør, FID Utbredelse og endring
 • Jørgen Ofstad, Unit, Konstituert avdelingsdirektør
 • Irene Sætran, Helse Sør-Øst, Utdanning og kompetanse
 • Aleksander Berget, NSO, Student
 • Gunvor Erdal, Bærum Kommune, Direktør

Styringsgruppen sin rolle

Styringsgruppen er ansvarlig for at prosjektet følger det som er bestemt i styringsdokumentet og tar viktige beslutninger både på løsning og på gjennomføring av prosjektet.

Styringsgruppen vår er bred sammensatt og består av medlemmer som til sammen skal dekke alle brukergruppene av løsningen: studenter, praksissteder og utdanningsinstitusjoner. Flere av landets utdanningsinstitusjoner er involvert for å sikre at løsningen anvendes nasjonalt.