Hva er de tekniske forutsetningene for å kunne ta i bruk portalen?

Arbeidslivsportalen er en nettside.

Portalen bygger opp på datasett som ligger i Felles studentsystemet (FS) som eies av Direktoratet Unit.

Utdanningsinstitusjonene som har avtaler om praksis, åpner Arbeidslivsportalen gjennom registreringer i sin lokal  FS-base.

Utdanningsinstitusjon

Hva må gjøres for at jeg kan ta i bruk portalen for min utdanningsinstitusjon?

Arbeidslivsportalen baserer seg i store deler på informasjon som er registrert i  studentdatabasen (Fellesstudentsystem FS).

Din institusjon må forberede studentdatabasen. Veiledninger er under arbeid.

Datakilde FS - illustrasjon Arbeidslivsportalen

Datakilde FS – illustrasjon Arbeidslivsportalen

Hvordan ser planen for utrulling av Arbeidslivsportalen ut?

Se hva vi har skrevet under Leveranser og fremdrift.