Hvordan er Arbeidslivsportalen blitt tatt imot?

Illustrasjonsbildet, kilde: Arbeidslivsportalen

Brukertestene viser at de fleste er veldig positive, særlig fordi løsningen vil gjøre at praksiskoordinatorene kan ha all informasjon samlet ett sted. Brukertestene viser at løsningen er intuitiv, og ikke minst at den understøtter det de faktisk trenger.

Hva gjør Arbeidslivsportalen for meg?

Arbeidslivsportalen vil gjøre prosessen med å melde inn kapasitet for praksisplasser og annen samhandling så enkel som mulig slik at minst mulig unødvendig arbeid går med på å organisere praksis.

Det blir mulig å legge inn informasjon om seg selv som praksissted på en slik måte at man vil kunne tiltrekke seg studentene man ønsker å ha hos seg i praksis, og kanskje også rekruttere senere.

Opplæring og tilgang

Hvordan vil jeg få tilgang til Arbeidslivsportalen?

Arbeidslivsportalen er en nettside. Du vil motta informasjon per e-post når du kan logge deg på Arbeidslivsportalen.

Hvordan får jeg opplæring i bruk av Arbeidslivsportalen?

Løsningen er intuitiv. Uansett, før du begynner å bruke Arbeidslivsportalen vil du få nødvendig informasjon for å kunne komme rask i gang med tjenesten.

Tilbakemeldinger, kilde: Arbeidslivsportalen

Tilbakemeldinger, kilde: Arbeidslivsportalen