Hvilke arbeidsprosesser understøtter Arbeidslivsportalen?

Du vil få alt om planlegging av praksis på et sted.

Illustrasjonsbildet, kilde: Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen gjør at

  • Prosesser bli forenklet og, i den grad det er mulig, mer standardisert.
  • Alle praksissteder som universitet/høgskole har avtale blir samlet på ett sted.
  • Kommunikasjonen før, under og etter praksis, bli enklere enn den er i dag.
  • Vil gi deg mer tid til å jobbe med arbeidslivet og skaffe nye og gode praksisplasser.

Funksjonalitet

Behandles avtaler og kontrakter i portalen?

Praksisavtaler mellom praksissted og studiested er grunnlagsdata for hva som vises i portalen, og hva som vises for de ulike brukerne. Avtalene opprettes og vedlikeholdes foreløpig kun i FS. Men gjennom Arbeidslivsportalen får man altså god oversikt over hvilke avtaler man har.

Kan praksisrapporter sendes gjennom portalen?

Praksisrapporter er en viktig dokumentasjon for gjennomført praksis. I nåværende fase støtter Arbeidslivsportalen ikke arbeidsprosessene knyttet til praksisrapporter.

Vil andre kunne få våre praksisplasser gjennom Arbeidslivsportalen?

Arbeidslivsportalen vil ikke overstyre praksisavtalene. Hvert universitet eller høgskole kan kun tildele studenter til et praksissted som en har en avtale med.

Praksisstedene på sin side, vil fortsatt være bundet til den kapasiteten av praksisplasser som en har avtale om med utdanningsinstitusjonen.

Hvilke utdanninger vil kunne bruke Arbeidslivsportalen?

Ved levering av en portal for håndtering av studentpraksis får vi en tjeneste som kan benyttes av alle utdanninger som har studenter i praksis.

Kan Arbeidslivsportalen brukes som rapporteringsgrunnlag?

Portalen vil bl. a. gi oversikt over hvilke praksissteder og hvilke veiledere som er brukt for hver praksisperiode, for hvilke emner og hvilke studenter som ble veiledet.

Opplæring og tilgang

Hvordan vil jeg få tilgang til Arbeidslivsportalen?

Arbeidslivsportalen er en nettside. Du vil motta informasjon per e-post når du kan logge deg på Arbeidslivsportalen.

Hvordan får jeg opplæring i bruk av Arbeidslivsportalen?

Tilbakemeldinger, kilde: Arbeidslivsportalen

Tilbakemeldinger, kilde: Arbeidslivsportalen

Løsningen er intuitiv.

Uansett, før du begynner å bruke Arbeidslivsportalen vil du få nødvendig informasjon for å kunne komme rask i gang med tjenesten.

Hva må gjøres for at jeg kan ta i bruk portalen?

Arbeidslivsportalen baserer seg i store deler på informasjon som er registrert i  studentdatabasen (Fellesstudentsystem FS). Din institusjon må forberede studentdatabasen. Det vil gjøres veiledninger tilgjengelig snart her.