Hva er Arbeidslivsportalen?

Arbeidslivsportalen er en nettside, og studentpraksis utgjør den første modulen i portalen.

Alle aktørene som jobber sammen om praksis kan logge seg på og se relevant informasjon om gjennomføring av praksis som disse har en avtale om.

Arbeidslivsportalen inngår i Unit sin tjenesteportefølje og vil være tilgjengelig for alle høgre utdanningsinstitusjoner som bruker Felles studentsystem (FS).

Illustrasjon Arbeidslivsportalen – kilde: Arbeidslivsportalen

Når kommer Arbeidslivsportalen?

Prosjektet overleverer den nasjonale løsningen innen juni 2020 til prosjektets samarbeidspartner Unit.

Arbeidslivsportalen inngår i Unit sin tjenesteportefølje etter prosjektets slutt og vil være tilgjengelig for alle høgre utdanningsinstitusjoner som bruker Felles studentsystem (FS).

Prosjekt og Unit er i løpende dialog om overgangen og drift av tjenesten.

Hvordan ser planen for utrulling av Arbeidslivsportalen ut?

Se hva vi har skrevet under Leveranser og fremdrift.

Hvorfor trenger vi Arbeidslivsportalen?

Prosesser i Arbeidslivsportalen - Fase 1

Prosesser i Arbeidslivsportalen – Fase 1

Ambisjonen for prosjektet er å øke kvaliteten på praksisstudiene.

Det er et sterkt behov for å styrke og forbedre arbeidsprosessene rund studentpraksis.

Gjennom portalen blir arbeidsprosesser knyttet til praksis standardisert slik at arbeidet med praksis gjøres likt overalt, i den grad det er mulig.

Om prosjektet.

Hvilke utdanninger vil kunne bruke Arbeidslivsportalen?

Ved levering av en portal for håndtering av studentpraksis får vi en tjeneste som kan benyttes av alle utdanninger som har studenter i praksis.

Funksjonalitet

Vil arbeidslivsportalen håndtere timelister eller betaling?

Arbeidslivsportalen vil understøtte håndtering av prosessene rundt studentpraksis, men ikke aspekter som registrering av timelister eller betaling.

Behandles avtaler og kontrakter i portalen?

Praksisavtaler opprettes og vedlikeholdes foreløpig utenfor Arbeidslivsportalen. Gjennom Arbeidslivsportalen vil man derimot få en god oversikt over hvilke avtaler man har.

Kan Arbeidslivsportalen brukes som rapporteringsgrunnlag?

Portalen vil bl. a. gi oversikt over hvilke praksissteder og hvilke veiledere som er brukt for hver praksisperiode, for hvilke emner og hvilke studenter som ble veiledet.

Hvilke arbeidsprosesser understøtter Arbeidslivsportalen?

FS

Hvilke rolle har studentdatabasen (Fellesstudentsystem FS)?

Illustrasjon - samhandling basert på FS og Arbeidslivsportalen, kilde: Arbeidslivsportalen

Illustrasjon – samhandling basert på FS og Arbeidslivsportalen, kilde: Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen baserer seg i store deler på informasjon som utdanningsstedene har registrert i sin lokale studentdatabasen (Fellesstudentsystem FS).

Når utdanningsstedet initierer praksis i FS, blir informasjon hentet ut og synliggjort i Arbeidslivsportalen.

Gevinster

Vil Arbeidslivsportalen sørge for flere praksisplasser?

Å forenkle og standardisere administrative prosesser vil ikke i seg selv trylle frem flere praksisplasser, men vår ambisjon er at det skal bli mer attraktivt for arbeidslivet å bli, og å være praksissted.

Kan Arbeidslivsportalen brukes som rapporteringsgrunnlag?

Portalen vil bl. a. gi oversikt over hvilke praksissteder og hvilke veiledere som er brukt for hver praksisperiode, for hvilke emner og hvilke studenter som ble veiledet.

Opplæring og tilganger

Hvordan vil jeg få tilgang til Arbeidslivsportalen?

Arbeidslivsportalen er en nettside. Du vil motta informasjon per e-post når du som praksiskoordinator eller lignende kan logge deg på Arbeidslivsportalen.

Hvordan får jeg opplæring i bruk av Arbeidslivsportalen?

Tilbakemeldinger, kilde: Arbeidslivsportalen

Tilbakemeldinger, kilde: Arbeidslivsportalen

Løsningen er intuitiv.

Uansett, før du begynner å bruke Arbeidslivsportalen vil du få nødvendig informasjon for å kunne komme raskt i gang.