Første fase har vært konsentrert om å få på plass en plattform og infrastruktur i tillegg til fordeling og samhandling om studentpraksis med påfølgende informasjon til studentene.

Prosesser i Arbeidslivsportalen - Fase 1

Prosesser i Arbeidslivsportalen – Fase 1, status 01/2020, kilde: Arbeidslivsportalen

Leveranseplan

Leveranseplan, status 01/2020, kilde: Arbeidslivsportalen

Fremdriftsplan for innføringen av Arbeidslivsportalen

Status per april 2020 er at løsningen overleveres Unit for videre drift for utdanningssektoren som planlagt fra juni.

Prosjekt og Unit er i løpende dialog om overgangen og drift av tjenesten.