Kilde: Arbeidslivsportalen

Ambisjonen for prosjektet er å øke kvaliteten på praksisstudiene.

Gjennom portalen som prosjektet utvikler, blir arbeidsprosesser knyttet til praksis standardisert slik at arbeidet med praksis gjøres likt overalt, i den grad det er mulig.

Tjenesten blir til gjennom et unikt samarbeid

Prorektor Nina Waaler ved OsloMet – storbyuniversitetet

Prorektor for utdanning, Nina Waaler ved OsloMet – storbyuniversitetet.
Foto: Sonja Balci / OsloMet

Prosjektet Arbeidslivsportalen startet opp høsten 2018 og avsluttes juni 2020.

Initiert av OsloMet, samararbeider prosjektet blant annet med NTNU, UiA og UiS, direktoratet Unit og aktører fra helse- og kommunalsektoren samt næringslivet.

Praksis nå – resten av samhandlingen senere

Illustrasjonsbildet, kilde: Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen er en nettside, og studentpraksis utgjør den første modulen i portalen.

Alle aktørene som jobber sammen om praksis kan logge seg på og se relevant informasjon om gjennomføring av praksis som disse har en avtale om.

Jeg føler meg ivaretatt. Student

Det er gøy og lærerikt å være praksissted. Vi opplever at studentene er relevante og tiltenkt oss. Praksissted

Vi får mer tid til å finne gode praksisplasser. Praksisadministrasjon er som en lek. Praksisadministrasjon

Fellestjeneste

Arbeidslivsportalen inngår i Unit sin tjenesteportefølje og vil etter prosjektets slutt være tilgjengelig for alle høgre utdanningsinstitusjoner som bruker Felles studentsystem (FS).

Framtidsvisjon

Det er ønskelig å fortsette arbeidet med Arbeidslivsportalen etter prosjektets slutt sommeren 2020.

Kilde: Arbeidslivsportalen