Unit, Direktorat for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Kilde: Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen baserer seg i store deler på informasjon som utdanningsstedene har registrert i sin lokale studentdatabasen (Fellesstudentsystem FS). Av den grunn er Direktoratet Unit vår samarbeidspartner og er ansvarlig for arkitektur, utvikling og sikkerhet i prosjektet.

Unit kommer til å overta ansvaret for Arbeidslivsportalen etter prosjektets slutt i 2020.

NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Nokut sin Operasjon praksis 2018–2020 er et prosjekt der målet er å samle, systematisere og dele kunnskap om praksis i høyere utdanning. Mye interessant å lese i rapportene som Operasjon praksis leverer, og Arbeidslivsportalen blir trukket fram i flere av dem.