Ulike typer for praksis er en læringsform som blir aktuell i stadig flere utdanninger. Læringsformen har som mål å sikre arbeidslivsrelevans i høyere utdanning. Håndtering og gjennomføring av praksis har derimot mange utfordringer.

Plattformen Arbeidslivsportalen bygger en bro for studentene fra studiene og over i arbeidslivet. Studentpraksis utgjør den første modulen i Arbeidslivsportalen.  Mer

Brosjyre – Arbeidslivsportalen