Ambisjonen for plattformen er å bygge en bro for studentene fra studiene og over i arbeidslivet.

I den første fasen tar prosjektet for seg studentpraksis – det er på tide å gi praksis et løft!

Plattformen gjenbruker informasjon fra studentdatabasen Felles studentsystem FS og gjør disse tilgjengelige for samarbeidspartnere . Alle som er involvert i praksis vil gjennom Arbeidslivsportalen kunne samhandle om praksisplasser og tildele praksisplasser til studentene.

Brosjyre – Arbeidslivsportalen