Et unikt samarbeid

Prorektor Nina Waaler ved OsloMet – storbyuniversitetet

Prorektor for utdanning, Nina Waaler ved OsloMet – storbyuniversitetet.
Foto: Sonja Balci / OsloMet

Prosjektet Arbeidslivsportalen ble initiert av OsloMet og eies av prorektor for utdanning ved OsloMet, Nina Waaler.

Arbeidslivsportalen bygger opp på datasett som ligger i Felles studentsystemet (FS). FS eies av Unit.

Selv om OsloMet står i bresjen, samarbeider vi blant annet med NTNU, UiA og UiS for å utvikle løsningen til det beste for alle. I tillegg jobber prosjektet med aktører fra helse- og kommunalsektoren med samt næringslivet.

Unit er ansvarlig for arkitektur, utvikling og sikkerhet i prosjektet og stiller både med en produkteier og bidrar inn i system- og utviklingsteamet. Unit kommer til å overta ansvaret for Arbeidslivsportalen etter prosjektets slutt i 2020.

Arbeidslivsportalen

Plattformen Arbeidslivsportalen bygger en bro for studentene fra studiene og over i arbeidslivet. Studentpraksis utgjør den første modulen i Arbeidslivsportalen.

Kilde: Arbeidslivsportalen

Praksis nå – resten av samhandlingen senere

Ulike typer for praksis er en læringsform som blir aktuell i stadig flere utdanninger. Læringsformen har som mål å sikre arbeidslivsrelevans i høyere utdanning. Håndtering og gjennomføring av praksis har derimot mange utfordringer.

Arbeidslivsportalen er utviklet som en nasjonal samhandlingsplattform på tvers av arbeidslivet, studentene og UH-sektoren.

Brosjyre – Arbeidslivsportalen

Ved å se på praksis først, ønsker vi å øke kvaliteten på praksisstudiene ved å forbedre og forenkle samhandlingen mellom alle aktørene som er involvert i organisering og gjennomføring av studentpraksis.

Jeg føler meg ivaretatt. Student

Det er gøy og lærerikt å være praksissted. Vi opplever at studentene er relevante og tiltenkt oss. Praksissted

Vi får mer tid til å finne gode praksisplasser. Praksisadministrasjon er som en lek. Praksisadministrasjon

Ambisjoner

Ambisjonen for plattformen er å bygge en bro for studentene fra studiene og over i arbeidslivet.

Jeg fikk jobb gjennom min profil i Arbeidslivsportalen fordi jeg kom på rett praksissted. Student

Gjennom portalen får jeg profilere min bedrift for å tiltrekke de rette studentene. Praksissted/Arbeidsgiver