Ambisjonen for plattformen er å bygge en bro for studentene fra studiene og over i arbeidslivet.

Jeg fikk jobb gjennom min profil i Arbeidslivsportalen fordi jeg kom på rett praksissted. Student

Gjennom portalen får jeg profilere min bedrift for å tiltrekke de rette studentene. Praksissted/Arbeidsgiver

Praksis nå – resten av samhandlingen senere

Vi begynner med å ta for oss studentpraksis og  ønsker å øke kvaliteten på praksisstudiene ved å forbedre og forenkle samhandlingen mellom aktørene som er involvert i organisering og gjennomføring av studentpraksis.

Jeg føler meg ivaretatt. Student

Det er gøy og lærerikt å være praksissted. Vi opplever at studentene er relevante og tiltenkt oss. Praksissted

Vi får mer tid til å finne gode praksisplasser. Praksisadministrasjon er som en lek. Praksisadministrasjon

Et unikt samarbeid på vei til en nasjonal portal

Prorektor Nina Waaler ved OsloMet – storbyuniversitetet

Prorektor for utdanning, Nina Waaler ved OsloMet – storbyuniversitetet.
Foto: Sonja Balci / OsloMet

Prosjektet Arbeidslivsportalen ble initiert av OsloMet og eies av prorektor for utdanning ved OsloMet, Nina Waaler.

Arbeidslivsportalen bygger opp på datasett som ligger i Felles studentsystemet (FS). FS eies av Unit.

Selv om OsloMet står i bresjen, samarbeider vi blant annet med NTNU, UiA og UiS for å utvikle løsningen til det beste for alle. I tillegg jobber prosjektet med aktører fra helse- og kommunalsektoren med samt næringslivet.

Unit er ansvarlig for arkitektur, utvikling og sikkerhet i prosjektet og stiller både med en produkteier og bidrar inn i system- og utviklingsteamet. Unit kommer til å overta ansvaret for Arbeidslivsportalen etter prosjektets slutt i 2020.

Arbeidslivsportalen skal være en plattform for samhandling på tvers av arbeidslivet, studentene og UH-sektoren.

Brosjyre – Arbeidslivsportalen

Kilde: Arbeidslivsportalen