Prosjektet tar sikte på å lansere den nasjonale løsningen innen juni 2020.

Prosjektets levetid er delt inn i de tre fasene planlegging, gjennomføring og avslutning og orienterer seg på Difi sin Prosjektveiviser.

Oppsummering planlegging

I planleggingsfasen la vi grunnlaget for de to andre fasene ved å modellere fremtidig prosess. Skisser og prototyper ble laget som vi testet på referansepersoner.

Planleggingsfasen startet i august 2018 og gikk over til gjennomføringsfasen i januar 2019.

Gjennomføring

Gjennomføringsfasen startet i januar 2019.

Vi legger opp til raske iterasjoner i gjennomføringsfasen der vi begynner å utvikle den viktigste funksjonaliteten. De hyppige leveransene sjekkes hele tiden med referansepersoner for å sikre at løsningen dekker behovene.

Avslutning

I avslutningsfasen skal vi først sikre at løsningen blir nasjonal, og til slutt overlevere hele løsningen.