Prosjektet tar sikte på å lansere den nasjonale løsningen innen juni 2020.

Arbeidet med prosjektet Arbeidslivsportalen kobler sammen, og det er etablert et unikt samarbeid på tvers av utdanningssektoren og praksisaktørene.

Prosjektets levetid er delt inn i de tre fasene planlegging, gjennomføring og avslutning og orienterer seg på Difi sin Prosjektveiviser.

Tidslinje

Tidslinje – Arbeidslivsportalen fase 1, kilde: Arbeidslivsportalen

I planleggingsfasen som startet i august 2018, la vi grunnlaget for de to andre fasene ved å modellere fremtidig prosess. Skisser og prototyper ble laget som vi testet på referansepersoner.

Gjennomføringsfasen startet i januar 2019 der vi begynte å utvikle Arbeidslivsportalen. De hyppige leveransene sjekkes hele tiden med referansepersoner for å sikre at løsningen dekker behovene.

I avslutningsfasen skal vi overlevere hele løsningen til prosjektets samarbeidspartner Unit.

Leveranseplan