Arbeidslivsportalen

Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Page 2 of 13

Hva synes praksisstedene om Arbeidslivsportalen?

I hele prosjektsperioden har vi hatt kontakt med praksissteder, eksempelvis med sykehusene her på Østlandet. Vi har møtt praksisstedene i diverse fora, direktekontakt eller samlet tilbakemeldinger gjennom funksjonelle tester.

Også i forbindelse med piloteringen tester utvalgte praksissteder Arbeidslivsportalen.

Tror på Arbeidslivsportalen

Brukertestene så langt viser at løsningen er intuitiv. Dette betyr at det brukerne (praksiskoordinatorene) ser er oversiktlig og forståelig – og understøtter det de faktisk trenger.

Særlig praksiskoordinatorene på de større praksisstedene er positive, fordi løsningen vil gjøre at all informasjon ligger samlet på ett sted.

Er du klar for å legge dine excelark til side?

Arbeidslivsportalen for praksisaktørene, kilde: Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen for praksisaktørene, kilde: Arbeidslivsportalen

Kontakt

 

Er prosjektet i rute?

Illustrasjon regnbue

Kilde: meneya from Pixabay

Mens uttestingen på NTNU og St. Olavs gikk som planlagt, resulterte COVID-19 i travle dager for våre pilot-praksismiljøene på OsloMet som er tilknyttet sykepleie- og barnehagelærerstudiene.

Unntakstilstanden til tross møter vi utrolig mye velvilje!

Dette resulterer i at prosjektet har klart å gjennomføre digitale brukertester, spente tider til tross. Nye avtaler er allerede i vente, og vi vil spesielt rette fokus på de små praksisstedene (som tar i mot kanskje 3-10 studenter i året).

Også alle FS-kontaktpersoner ved utdanningsinstitusjonene gjør akkurat nå en stor innsats og hjelper Unit med å få på plass viktig datamateriell.

En stor takk til alle dere som står på og jobber for prosjektet Arbeidslivsportalen!

Og ja, utviklingen av Arbeidslivsportalen er i rute, og prosjektet leverer som planlagt.

Kontakt

Hvordan Arbeidslivsportalen vil gi deg kontroll over praksis

Det å organisere praksis er en omfattende prosess med mange aspekter å forholde seg til.

På den ene siden gjelder det for studenten å oppfylle læringsmålene gjennom relevante og for mange utdanninger, komplekse praksisopphold.

På den andre siden skal ikke studentene bare sendes ut til praksis, utdanningsstedene må ha kontroll over eksempelvis:

 • fagkombinasjonene som e.g. lærerstudenten skal ha.
 • hvilket type praksissted studenten er på.
 • veiledernes kompetanse og bruk av veilederen.

Aktivitetskrav i Arbeidslivsportalen

Veiviser Possible

Illustrasjon: Image by Gerd Altmann from Pixabay

I Arbeidslivsportalen vil du som utdanningssted kunne kategorisere studentenes praksisopphold nærmere, og dette utover praksistype (tidligere blogginnlegg). Du vil kunne ta stilling til fagkombinasjoner (eksempelvis i skolepraksis de respektive skolefag som en student skal ha praksis i) eller registrere om praksis finner sted på en viss type arbeidssted, for eksempel om det er et praksissted innenfor kommunal eller privat sektor.

Dette kaller vi for aktivitetskrav. Aktivitetskrav i Arbeidslivsportalen vil hjelpe deg med å holde oversikt over studentenes praksisopphold.

Arbeidslivsportalen vil gi deg oversikt

Illustrasjonsbilde - pilot

Illustrasjonsbilde – pilot – kilde: Arbeidslivsportalen

Til tross for at praksisavtaler opprettes og vedlikeholdes foreløpig utenfor Arbeidslivsportalen ( i utdanningsstedets database FS), vil du gjennom Arbeidslivsportalen  få en god oversikt:

 • over hvilke praksisavtaler du har inngått.
 • hvilke praksissteder og hvilke veiledere som er brukt for hver praksisperiode.
 • hvilke emner og hvilke studenter som ble veiledet og av hvem.
 • hva slags praksis studenten har hatt eller hvor (aktivitetskrav).

Kontakt

 

Midt i smørøyet

Kilde: Pixarbay, Robin Higgins

De siste ukene viser hvor viktig og riktig satsningen på digitalisering er. Det er helt åpenbart at vi kan jobbe virtuelt, via video og på nettet, i mye større omfang enn den enkelte kanskje trodde før mars 2020.

Også nettløsningen Arbeidslivsportalen fører seg inn i rekken over teknologiløsninger som gir en løft i hverdagen.

Arbeidsprosessene knyttet til praksis som ellers gjennomføres i mange trinn med mange involverte, er overført til Arbeidslivsportalen:

 • organisere praksis
 • opprette praksisaktivitet
 • forhandle, tildele, endre praksisplasser
 • informere om praksis

Er du med? Send oss din tilbakemelding her.

Abonnér på nyhetsbrevet vårt.

 

Videre som vanlig – nesten

Prosjektteamet har å rigget seg til for at alle jobber hjemmefra.

Virtuelt kontor, Arbeidslivsportalen

Virtuelt kontor, Arbeidslivsportalen

Vi har allerede testet ulike verktøy for gruppesamtaler (Teams, Skype og Zoom, m.fl.) for å finne det som fungerer best for oss.

Vi jobber altså med å finne beste måte på å jobbe sammen – hver for oss . Gjennom chat-, telefon- og videosamtaler holder vi hverandre oppdatert, snakker om dagens gjøremål, hvordan vi har det og holder humøret oppe.

Med andre ord, oppgavene løses som planlagt og utviklingen av Arbeidslivsportalen er i rute!

Denne uken fortsetter pilot del 2 for de utpekte miljøene på OsloMet. Møtene og workshopene holdes digitalt, gitt at deltakerne kan stille.

Også øvrige møter holdes digitalt.

Er det noe du lurer på? Send oss din henvendelse her.

Abonnér på nyhetsbrevet vårt.

 

Page 2 of 13

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén