Arbeidslivsportalen

Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Page 3 of 10

Er du klar?

Arbeidslivsportalen har en unik styrke og det er at løsningen er tett sammenkoblet med studentdatabasen (Felles Studentsystem FS) som utdanningsinstitusjonene bruker.

Fordi vi bygger på studentdatabasen, kan vi lage en fellesløsning som binder sammen undervisningssektoren og arbeidslivet!

God datakvalitet i studentdatabasen er av den grunn viktig for Arbeidslivsportalen. Illustrasjon - samhandling basert på FS og Arbeidslivsportalen, kilde: Arbeidslivsportalen

Illustrasjon – samhandling basert på FS og Arbeidslivsportalen, kilde: Arbeidslivsportalen


Arbeidslivsportalen for alle

Illustrasjon: pixarbay

Ved levering av en portal for håndtering av studentpraksis får vi en tjeneste som kan benyttes av alle utdanninger som har studenter i praksis.

Prosjektet erfarer at trykket i henvendelser til prosjektet er størst fra læresteder som har tradisjon for praksis. Vi erfarer at mange av disse lærestedene selv utvikler eller planlegger å utvikle lignende løsninger. Det er klart for oss at disse har et akutt behov for en bedre løsning enn det de har i dag. Arbeidslivsportalen er også for programmer kjent som disiplinfag og vi ser frem til å få erfaring med bruk av tjenesten på disse utdanningene.

I utvikling av fellestjenester er det viktig med en viss form for standardisering. Dette betyr ikke at programmer skal miste sine særegenheter. Poenget her er å se hva som kan være likt for ulike utdanninger og se på fellestrekk som gir grunnlag for noen alternative måter å håndtere praksis. Dette forlanges av departementet fordi dette betyr vi får mer igjen for hver krone sektoren bruker og vi driver mer effektivt.


Gode råd

Vi i prosjekt Arbeidslivsportalen er heldige med å ha en svært engasjert styringsgruppe. Styringsgruppen sine medlemmer samles jevnlig – enten fysisk eller online.

I dag samlet styringsgruppen seg for 8. gang siden prosjektet ble etablert.

På agendaen hadde vi både orienteringssaker som f.eks. økonomi og saker som engasjerer enda mer, nemlig en gjennomgang av deler av leveransene for prosjektet.

Styret kom med gode innspill som prosjektet tar på alvor og med inn i det videre arbeidet.

Du som allerede leser bloggen, vil i tiden som kommer få mer innblikk i løsningen kombinert med grunnleggende informasjon.

Er det et spørsmål du sitter inne med? Kontakt oss gjerne her.


 

La oss snakke om money, money

Normalt utvikler eller tilbyr Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) IKT-løsninger for utdanningssektoren.

Arbeidslivsportalen er derimot et av de første prosjektene som lager en løsning fra utdanningssektoren til utdanningssektoren – og utover det, vil løsningen også deles med samarbeidspartnere for praksis!

Det å bygge et nytt teknisk verktøy av denne typen er derimot ikke gratis.

Dagobert

Både Arbeidslivsportalen og finansieringsmodellen for framtidige investeringer står på agendaen til Units rådgivende organ, Digitaliseringsstyret.

Som en følge av et tett samarbeid med Unit har prosjektet Arbeidslivsportalen vært med på å blant annet bane vei for at det diskuteres nye finansieringsmodeller.

Du kan lese mer om Digitaliseringsstyret og møtene de har på denne siden.


 

Første dag i første klasse

Har også du sett alle de forventningsfulle nye studentene som har begynt å fylle korridorene til utdanningsinstitusjonene våre?

Mange av dem kommer allerede til å ha gjøre sin første praksiserfaring om ikke så lenge!

Det er mye som skal til for å muliggjøre et godt praksisopphold for studentene, og det er mange som er involvert i gjennomføring av hver eneste praksisopphold!

I Arbeidslivsportalen sin første levefase ønsker vi å sette søkelyset på gode løsninger for håndtering av praksis.

Som en leveranse for den administrative målgruppen jobber vi bl.a. med å ferdigstille en praksiskalender.

Illustrasjonsbildet, kilde: Arbeidslivsportalen

Her vil du kunne filtrere og finne en oversikt over estimert behov for praksisplasser.

Hva synes du?


Page 3 of 10

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.