Takk for at du leser bloggen!

Nedenfor finner du informasjon med relaterte ressurser som kan også være interessant for deg.

Unit, Direktorat for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Nokut sin Operasjon praksis 2018–2020 er et prosjekt der målet er å samle, systematisere og dele kunnskap om praksis i høyere utdanning. Mye interessant å lese i rapportene som prosjektet leverer! Arbeidslivsportalen blir trukket fram i flere av dem.